Nybörjarkurs

Nybörjarkurs + medlemskap 1995:-

 

 

 

 

 

 

 

Grönt Kort steg för steg

Under Grönt Kort-utbildningen kommer du att träna på golfens olika slag och lära dig om golfvett, golfregler och utrustning, samt även viktiga golftermer. Dessutom kommer du att göra en eller flera banvandringar och träna ute på banan med en fadder.

Första steget

Anmälan för nybörjarkurs sker till vår PRO Christian på 072- 561 01 90 eller på mail info@ckacademy.es. Vår PRO föreslår en lämplig kurs/upplägg för dig på din väg mot Grönt Kort.

Det nya utbildningsmaterialet, en bok och en webb- baserad utbildning, ger dig möjlighet till självstudier. Du kan sitta hemma och lära dig regler, golfvett och annat matnyttigt.

Under utbildningen

Vår PRO kommer att gå igenom golfens olika slag

Under utbildningen kommer du att få lära dig grunderna för golfens olika slag ”svingförståelse”. Fokus läggs även på uppvärmning och golf specifika övningar för att din kropp ska hålla sig hel och för att du ska få ut så mycket som möjligt av din golfsving.

Golfvett – säkrare och roligare golf

Golfvett handlar om hänsyn, banvård, speltempo samt etik och moral. Under utbildningen kommer du att lära dig att vara rädd om din egen, andra personers och banpersonalens säkerhet. Du kommer att lära dig rutiner som ger kortare rondtider och hur du och dina golfkompisar kan spela mer effektivt. Och du kommer att lära dig vilka krav som ställs på dig i din roll som banvårdare och hur du ska reparera de skador som spelet orsakar banan.

Spelets regler

Inom idrotten är det spelreglerna som definierar spelet. Spelar du inte efter spelreglerna, spelar du förmodligen inte golf. Roligast blir det när du kan spelreglerna och märker att dina regelkunskaper hjälper dig till ett bättre resultat, som till exempel om du hamnar i trubbel och spelreglerna säger att du får lättnad utan att plikta ett slag.

Utrustning, banvandring och övningsspel

Du kommer att få bekanta dig med en del golftermer, till exempel chip, wedge, drive och puttning. Dessutom får du lära dig om utrustningen och göra minst en banvandring som visar hur du praktiskt kan tillämpa golfvett och de golfregler som tas upp. Du kommer att övningsspela med en av golfklubben utsedd fadder som har goda kunskaper om säkerhet, speltempo, hänsyn och banvård.

Övningsspela ute på banan med fadder

Efter genomförd utbildning avslutar du din utbildning med att gå 5 golfrundor tillsammans med en fadder. Faddern skickar en resultatet för dina rundor till vår PRO. Fadderrundor kan genomföras på vår 9håls bana ”röda banan” hål 19–27. För att få spela på 9håls banan skall du kontakta kansliet på Finspångs golfklubb och ansöka om medlemskap alt. nybörjarmedlemskap. Om du inte vill teckna ett någon form av medlemskap så kan du erlägga Pay&Play greenfee för varje runda.

Om du har behov av en Fadder kontakta kansliet.