Lokala Regler och föreskrifter

Regler och föreskrifter 2019

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för golfspel antagna av R&A Rules Limited,
The Uniteted States Golf Association och Svenska Golfförbundet.

Information om de viktigaste ändringarna 2019 hittar du här på SGF:s hemsida.

Den digitala regelboken på svenska hittar du här på R&A:s hemsida.

Spel- & tävlingshandboken i pdf-format hittar du här på SGF:s hemsida.

Världshandicap 2020

Nytt handicapsystem 2020 – så förbereder du dig

Nästa år lanseras världshandicapsystemet (World Handicap System) som i Sverige ersätter nuvarande EGA handicapsystem. En större utbildningssatsning sker under hösten 2019 men här kommer information som är bra för dig som golfare att veta redan nu.

Några av de viktigaste detaljerna:
– Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av de 20 senast registrerade ronderna
– Max exakt handicap blir 54,0
– Det blir inga handicapgrupper
– Alla kommer att få registrera sällskapsronder
– Alla kommer att få registrera niohålsronder

Det här gäller vid själva övergången:
– Du måste ha ett antal handicapronder registrerade för att få en ny världshandicap. Exakt antal ronder och hur långt tillbaka i tiden vet vi inom kort.
– Har du färre ronder blir din aktuella EGA-handicap din första världshandicap.
– Först när du kommit upp i bestämt antal ronder tilldelas du en ny världshandicap.

Du som spelare bestämmer om världshandicapsystemet blir bra. Registrerar du många ronder (både bra och dåliga) kommer du att få ett världshandicap som speglar din spelstandard.

Alltså – registrera så många ronder du kan under 2019. Ju fler ronder du har registrerat, ju mer korrekt första världshandicap får du. Dock gäller fortfarande EGA handicapregler under 2019, vilket betyder att spelare med handicap 4,4 och lägre bara får registrera tävlingsronder.

Mer om världshandicapsystemet

Lokala regler

LOKALA REGLER FÖR FINSPÅNGS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt nedanstående Lokala regler, vilka är uppdaterade 2019-05-27.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 

Banmarkering
(pinne, platta eller spraylinje) 
Innebörd Regel 
 Röd  Rött pliktområde  17
 Gul  Gult pliktområde  17
 Blå  Gräns för onormala banförhållanden (MUA)   16
 Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp  Gräns för spelförbudszon  16/17
 Vit linje  Gräns för onormala banförhållanden (MUA)  16
 Vit pinne  Gräns för out of bounds  18
 Vit pinne med 3 svarta sidor  Gräns för intern out of bounds  18

 

1. Out of bounds (Regel 18)

a) Out of bounds definieras av vitmålade pinnar.
 

2. Pliktområden (Regel 17)

a) Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden. Gränsen till ett sådant område definieras av där marken bryter av ned mot området. 

De röda pliktområdena till vänster på hål 11 och hål 12 är oändliga. På hål 12 är området till vänster om bäcken dessutom spelförbudszon.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Skydd av unga träd

Unga träd identifierade av orange stödpinnar eller stamskydd är spelförbudszoner:

1. Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett sådant träd var som helst på banan, utom i ett pliktområde, eller om ett sådant träd och dess stöd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

2. Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

b) Spelförbudszon vid mark under arbete (MUA)

Områden definierat av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon, liksom områden omslutna av vitsprayad linje och identifierade med gröntoppad blå pinne. Dessa områden ska behandlas som MUA. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

c) Lättnad från elektriskt staket (Preliminär version)

Om en spelares boll ligger på banan inom två klubblängder från det elektriska staketet och om staketet är på banan eller om det utgör gräns mot out of bounds, får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1. Spelaren ska då som referenspunkt använda punkten, som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet som bollens ursprungliga läge. Om spelarens boll ligger i ett pliktområde, så får bollen inte droppas utanför pliktområdet utan plikt enligt denna lokala regel.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
 

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete (MUA) (lättnad får tas, utan plikt, enligt regel 16.1a.)

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA

2. Vit spraylinje runtom ett område definierar gränsen för MUA

3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är MUA.

4. Ej igenvuxna dräneringar på spelfältet, som är täckta av singel, sand, grus eller jord, är MUA.

5. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (fairway) är MUA.

6. Myrstackar är MUA varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad utan plikt, enligt Regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål (lättnad får tas, utan plikt, enligt regel 16.1a.)

1. Områden, vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål, har samma status som det tillverkade föremålet.

2. Oflyttbart tillverkat föremål nära green. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål (exempelvis ett sprinklerlock) är:
- på spellinjen, och är
- inom två klubblängder från green, och
- inom två klubblängder från bollen.
 

5. Begränsning i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av golfbil

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med i en golfbil. Spelare som ej själv får åka golfbil, får dock ha sin golfbag på bil om sådan finns i samma grupp.

Undantag: Spelare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
 

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Vid häftigt och ihållande regn eller vid åska (farlig situation) kan tävlingsledningen beordra avbrott i spelet. Följande signaler används

a) Omedelbart avbrott: En lång sirensignal. Bollens läge markeras, återgång till klubbhuset.

b) Normalt avbrott: Tre sirensignaler i följd (upprepade gånger). Pågående hål får spelas färdigt om så önskas.

c) Återuppta spelet: Två korta sirensignaler (upprepade gånger).

Avbrott i spelet signaleras med signalhorn/siren.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Plikt för brott med denna lokala regel, se Regel 5.7b.

(Lokala regler granskade och godkända 2019-05-27 av Torsten Johansson, Distriktsdomare, ÖGF.)

Ordningsföreskrifter

Följande ordningsföreskrifter gäller för golfspel på klubben. Tillfälliga ordningsföreskrifter kan gälla och då anslås. Överträdelse av en ordningsföreskrift kan ge tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

  • Banpersonalen har alltid företräde.

  • Spelare är skyldiga att följa anvisningar från kontrollant. Golf-ID, medlemsbricka och greenfeekvitto bör kunna uppvisas.

  • Spelare, som ej erlagt gällande greenfee, kan avvisas från banan och få betala en avgift motsvarande dubbel greenfee.

  • Spelare bör ej störa andra spelare vid användning av elektroniska apparater såsom mobiltelefoner.

  • Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

  • Golfskor med metallspikar är inte tillåtna på banan.

  • Vårdad klädsel förväntas på banan och i klubbhuset. Badshorts, strandlinne och liknande undanbedes. Mössa bäres ej påtagen inomhus.

  • Kopplad hund får medtas vid sällskapsspel på egen risk och ansvar.

  • Under sällskapsspel, vid passage av klubbhuset, har spelarna rätt att ta en kort paus för att inta förfriskningar. Om efterföljande grupp ej önskar ta paus, så har gruppen rätt att passera.

(Ordningsföreskrifter fastställda av styrelsen för Finspångs GK 2017-04-24.)