Greenfeesamarbeten 2020

FiGK har greenfeesamarbete med ett antal klubbar.

Juniorer

Juniorer till och med 15 år har fritt spel alla dagar på alla östgötaklubbar. Åldersgräns hos oss är 18 år.
Juniorer till och med 21 år har fritt spel alla dagar på på klubbarna i Golfsamarbetet - fyra klubbar - 114 hål.
Vissa klubbar i och utanför länet erbjuder fritt spel på vardagar. Se övrig info på denna sida.

Samarbete med Bråvikens GK

Våra medlemmar (fullvärdig medlem, fullvärdig medlem plus och juniorer), får nu spela fritt på Bråviken både tisdag och fredag. I vårt samarbete vill vi också slå ett slag för ökat tävlande och stärkt klubbliv, därför behöver samma kategorier av medlemmar inte betala greenfee när man spelar klubbtävlingar under säsongen 2020.

Klubbarna skall också marknadsföra varandras ”elittävlingar”, Finspång Open, som ingår i Oakley Touren och Bråviken Open, som är en av tävlingarna på Svenska Golftouren. Vi kommer bland annat att dela ut ett resepris till den spelare som får lägsta sammanlagda placeringen på de båda tävlingarna.

Klubbarna ska även planera och genomföra en ”Ryder cup” match mellan utvalda och uttagna spelare från de båda klubbarna.

Samarbetet kring drift, idrott och marknad fortsätter också och detaljer om detta återkommer vi till. Finspångs GK och Bråvikens GK har utvecklat sitt samarbete under golfsäsongen 2020.

Samanfattning av avtalet som tecknats:

  • Fullvärdiga medlemmar spelar gratis på varandras banor två ggr i veckan, tisdagar och fredagar.
  • Fullvärdiga medlemmar spelar även gratis på varandras tävlingar, endast startavgift erläggs.
  • Båda klubbarnas juniorer spelar fritt på varandras banor tisdag och fredag.
  • Övriga vardagar 250:-

.

Samarbete med NSGK

På vardagar har FIGK fullvärdiga medlemmar så spelar ni på NSGK 100 rabatt på greenfeen.

Golfsamarbetet - fyra golfklubbar - 114 hål

Fullbetalande fullvärdiga PLUS medlemmar samt juniorer till och med 21 år från Finspångs GK, Mjölby GK, Motala GK och Vreta Kloster GK erlägger ingen avgift vid spel på någon av dessa klubbars banor.

Om spel sker i kombination med boende på banan eller i golfpaket med hotell gäller att boendet måste bokas max 10 dagar innan ankomst, annars erläggs ordinarie greenfee.