Vardagsgolfkommittén

Ordförande
James (Jim) Anderson 072-5731649

Övriga ledamöter
Anna Alfredsson
Lars Gustavsson
Birgitta Martinsson 
Sören Joelsson

Kommitténs uppgifter

- Vardagsgolfkommittén har ansvar att organisera och genomföra ett antal golfaktiviteter som huvudsakligen återkommer varje vecka under säsongen på veckodagar måndag till fredag. Alla aktiviteter är öppna för klubbens seniorer, d.v.s. alla medlemmar som är 22 år eller äldre.
   
- Tillsätta lagledare till de olika åldersklasserna i seriespelet.