Vardagsgolf

Vardagsgolfkommitténs uppgifter

Vardagsgolfkommittén har ansvar att organisera och genomföra ett antal golfaktiviteter som huvudsakligen återkommer varje vecka under säsongen på vardagar måndag till fredag. Aktiviteterna är öppna för klubbens alla seniorer, d.v.s. alla medlemmar som är 22 år eller äldre.