Idrottsprogram för medlemmar

Träning
För medlemmar ska det finnas ett utbud av individuella lektioner och gruppträningar, som gör att medelgolfaren inspireras och motiveras till träning och spel. Ett kursutbud ska finnas på hemsidan och på klubbens anslagstavlor. Det gäller också golfskola och lägerverksamhet. Utöver den speltekniska träningen erbjuds teoretiska utbildningsmoment som banvandring, regelkunskap med vett & etikett, föreläsningar om kost, mental träning, spelstrategi mm.

När det gäller nybörjarutbildningen så följer klubben det av SGF antagna regelverket. Kursen bygger på en mix av teori och praktiska övningar. På Finspångs GK är fadderronden en viktig del i utbildningen för nybörjare och klubbhandikappare. På Finspångs GK ska det finnas träningstävlingar för medlem med klubbhandikapp.

 

Tävling
Klubben arrangerar tävlingar för såväl medlemmar som gäster. Tävlingarna är ett viktigt inslag i klubbens verksamhet då den ökar klubbkänslan, ger nya bekantskaper, utvecklar medlemmens spel samt ökar fokus på golf som en idrott. Golfveckan och KM helgen är två intensiva golfperioder med flera kringarrangemang.

Vardagsgolfen träffas två dagar i veckan för gemensamt spel och diverse tävlingar. 

 

Finspångs herrseniorer deltar i seriespelen för respektive åldersklass.

Utöver seriespelen finns det andra tävlingar för senioren. Under säsongen spelas tävlingar varje torsdag då alla seniorer är välkomna. Syftet med dessa tävlingar är att skapa en god sammanhållning och att ha roligt tillsammans.

Finspångs GKs juniorer finns representerade i Skandia Cup och Skandia Tour. Under säsongen anordnas ett antal juniortävlingar, såväl individuella som lag, på klubben. Juniorkommittén arbetar för att fler juniorer ska delta i junior KM.

Rekrytering
Rekrytering av nya medlemmar i alla åldrar är ett ständigt pågående arbete i klubben. För att skapa intresse för golf har Finspångs GK ett antal aktiviteter. Under säsongen anordnas ”Prova på golf” där alla är välkomna att under ett par timmar prova på olika moment inom golfen. En annan aktivitet är ”Pay and Play” där alla ges möjligheten oavsett tidigare färdigheter eller medlemskap att spela på den för dagen aktuella 9 håls slingan.

Genom idrotten och aktivitetsdagar i skolan kan intresset för golf bland barn och ungdomar väckas. Rekrytering av fler tjejer är viktigt för klubben då det idag är få tjejer som deltar i träningsverksamheten. Aktiviteter som ”tjejdagar” och ”kompisgolf” kan locka fler tjejer att prova på golf. Målet är att åter ha ett damlag i seriespelet.