Juniorutbildning

Alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder kan vara medlemmar och träna på Finspångs Golfklubb kostnadsfritt.
Det gäller alla som är skrivna i Finspångs kommun eller i Svärtinge.

Man får träna med Maria Jonsson som är klubbens PGA-utbildade tränare, medlemskap klubben samt vara med på ett 3-dagars golfläger på sommarlovet.

Onsdagen den 27 april kl.19.00-20.00 hålls ett digitalt informations- och föräldramöte. 
Då kommer jag att berätta om träningsverksamheten och alla aktiviteter, hur man anmäler sig och så vidare.
Här har du också möjlighet att ställa frågor.
Skicka ett mail till maria.jonsson@pgasweden.golf så får du länken till mötet.

Dessa träningstider gäller för säsongen 2022
Träningen börjar den 1 maj

Golfäventyret 
För dig upp till 12 år. Du behöver inte ha några förkunskaper.
Grupp 1 söndagar kl.15.00-16.00
Grupp 2 söndagar kl.16.15-17.15
Grupp 3 måndagar kl.16.00-17.00

Team First/Future
För dig som är mellan 13-21 år som vill träna och kanske lära dig att tävla.
Grupp 1 söndagar kl.17.30-18.30
Grupp 2 måndagar kl.17.15-18.15

Golfläger vecka 26 måndag-onsdag kl.10-15

Anmälan till all träning och aktiviteter sker i ProPlanner. 

1. Gör en profil här för att få ett golf-id (borjaspela.golf.se).
2. Kontakta golfklubben (reception@finspangsgk.se) för att aktivera medlemskapet.
3. Logga in med golf-id och lösenord i ProPlanner (https://proplanner.golfbox.dk/) för att anmäla till årets träning, läger och aktivteter.