Klubbgolf

Allmäna villkor för att spela på banan och deltaga i klubbens tävlingar hittar du under de egna flikarna Spela och Tävla.

Här publiceras info om idrottsprogram, träning, spel, tävling, resor och andra aktiviteter, som främst riktar sig till klubbens medlemmar och till stor del arrangeras av klubbens kommittéer.

SGF:s Idrottsprogram
Idrottsprojektet är en satsning från SGF för att synliggöra golfen som idrott. Målet är att varje golfklubb har sitt eget idrottsprogram omfattande både bredd och elitverksamhet.

RF:s definition av idrott
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Golf är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Golf består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi hoppas att du kan hitta vad du behöver för att utvecklas i idrotten golf hos oss på Finspångs Golfklubb.

Syfte med idrottsprogrammet på Finspångs GK

-   Utveckla medlemmarna till bättre golfspelare.
-   Öka fokuseringen på golf som en stor idrott i Finspång.
-   Stärka medlemskänslan och klubbtillhörigheten.
-   Idrottsprogrammet ska fungera som vägledning i hela klubbens verksamhet.

Vi beskriver den träning, som finns specifikt för alla medlemmar och för junior- och elitverksamhet, under egna rubriker.