Tävlingskommittén

Ansvarig 
Jonas Abrahamsson, jonas@finspangsgk.se

Övriga ledamöter
vakant

Handicapansvarig
Jonas Abrahamsson

Kommitténs uppgifter
- Utarbeta ett tävlingsprogram.
- Utarbeta klubbens lokala tävlingsbestämmelser.
- Utarbeta lokala regler.
- Besluta om banmarkeringar i samråd med bankommittén.
- Ansvara för att SGF:s regler och tävlingsbestämmelser tillämpas på klubben.
- Ansvara för att SGF:s handicap-bestämmelser tillämpas på klubben.
- Planera och genomföra tävlingar.
- Verka för spel- och tävlingsutbyte med andra klubbar.
- Stimulera till att utbilda tävlingsledare och domare i klubben.
- Rekrytera och utbilda tävlingsfunktionärer.
- Samverka med distriktets tävlingsansvarige.