Styrelse för Finspångs Golfklubb och Finspång Golf AB

Styrelse

Styrelse enligt vårmöte 2019-03-21.

Styrelsen består av ordförande och 6-8 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen är, när höstmöte/vårmöte inte är samlat, klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Ledamöter

Ordförande

Ulrik Bergmark
Vald 2019, 2år

Vice ordförande

James Anderson
Vald 2019, 2 år

Sekreterare

Ove Gustafsson
Vald 2020, 2 år

Kassör

Ulrika Johansson
Vald 2019, 2 år

Ledamot

Ann-Charlott Almqvist
Vald 2020, 2 år

Ledamot

Josefine Ersman
Vald 2019, 2 år

Ledamot

Mattias Johansson
Vald 2019, 2 år

Suppleant

Fredrik Eriksson
Vald 2019, 2 år

Suppleant

Per Teinmark
Vald 2020, 2 år

Revisorer

Christian Kromnér, Grant Thornton, vald 2020, 1 år
Anders Svensson, vald 2020, 1 år

Revisors suppleant

Åsa Nyström, lekmannarevisor, vald 2020, 1 år

Valberedning

Robert Järvinen, vald 2020, 1 år 
Marianne Axelsson, vald 2020, 1 år
Thomas Hellqvist, vald 2020, 1 år - sammankallande