Medlemskommittén

Ordförande
Vakant 

Övriga ledamöter
Marina Tillberg 0122-105 98 marina.tillberg@sapagroup.com
Birgitta Öhman 0122-152 46
Kjell Teodorsson 070-555 30 81


Kommitténs uppgifter
- Delta i arbetet med medlemsvård och medlemsrekrytering.
- Identifiera och följa upp medlemmars önskemål om klubbens verksamhet och ge förslag till förändringar och kompletteringar.
- Delta i arbete med intern/extern information (hemsida, nyhetsbrev, andra foldrar/infoblad).
- Tillsammans med kansliet rekrytera och utbilda golfvärdar för tjänst.
- Arrangera trivselskapande aktiviteter.