Junior/Elitkommittén

Ordförande
Vakant

Ledamöter:
Josefine Ersman 
Fredrik Eriksson
Jonas Abrahamsson
Lekamere Kiwara
Matias Svenningsson
Christian Kjellström, PRO  
Coach serielag: Ej tillsatt

Kommitténs uppgifter

- Rekrytera juniorer
- Rekrytera ledare.
- Planera juniorverksamheten tillsammans med instruktören med inriktning på breddverksamhet.
- I samarbete med instruktören planera och genomföra
juniorers och knattars träning och spel.
- Planera och genomföra juniorträningar.
- Ansvara för att klubben deltar i distriktets olika juniorserier.
- I samverkan med instruktören ansvara för planering och utveckling av klubbens elitverksamhet.
- Ansvara för klubbens deltagande i seriespel för elitspelare.
- Med resp elitspelare planera deltagande i externa tävlingar.
- Verka för spel- och tävlingsutbyte med andra klubbar.
- Ansvarar för elitens resultatrapportering i intern och extern media.