Onsdagsgruppens sista träff 2019 är den 16/10

Onsdagsgruppen avslutar sina aktiviteter för säsongen 2019 onsdagen den 16/10.

Tack till alla som bidragit till mycket värdefullt arbete för klubben!

Kommentarer