Klubbens historia

Finspångs Golfklubb på Viberga Golfbana erbjuder en golfanläggning med 27 hål av olika karaktär i en trivsam miljö. Golfbanan ger goda spelmöjligheter och tillgänglighet för alla oavsett spelvana.

En stugby med 10 välutrustade stugor ligger centralt på anläggningen. Stugbyn har öppet året om och är ett mycket uppskattat boende för både stora och små sällskap. Boka stuga för företagets gäster, hemvändande barn eller för släktkalaset. Stugbyn är attraktiv även i samband med olika idrottsevenemang under året. Det är inte bara golfare som nyttjar våra stugor.

Här följer en historik över viktiga händelser, som bidragit till att göra Viberga golfbana till en av regionens absolut bästa golfanläggningar.

- 1965 Undersökningar, i samarbete med kommunens representanter, av tänkbara platser för en golfbana. Ett gemensamt bygge med Norrköpings Golfklubb övervägdes.
1965 - 1971 Sex års intensiv period. Klubben bildas, medlemmar värvas, 9-­hålsbana med möjlighet till utbyggnad planeras, finansieras och byggs vid Viberga. Klubbhus inreds. Investeringen högst 250.000 kr. Medlemsantalet var 200 när banan invigdes 1971.
1965-03-24 Klubben bildades med Nils Egelius som initiativtagare och första ordförande.
1967 Fairways såddes och ett övningsfält blev klart.
1968 Spel påbörjades med provisoriska greener.
1970 Tävlingsspel påbörjades, men med tre stängda greener.
1971-09-11 Invigning av hål 1-9, som spelades två varv med olika tee som 18-hålsbana.
1972 - 1984 Tretton år av stabilisering. En kraftfull ungdomssatsning gav under periodens senare del framgångar. Lotta Neumann visade sin talang bl.a. genom SM seger 1981. Fortsatt medlemsvärvning. Planering för en utbyggnad av banan, Sune Linde engageras. Medlemsökning till 450.
1985 - 1990 Sex års intensiv period igen. Utbyggnad till 18 hål, tryggad vattenförsörjning, ny maskinpark. Förvärv av klubbhus och flygel från kommunen. Om­- och tillbyggnad för restaurang med modernt kök, klubblokaler och kansli. Nybyggnad av omklädnings-paviljong. Anslutning till kommunalt avlopp. Investering 7,5 milj. kr inklusive maskiner. Lotta US Openvinnare 1988. Medlemsökning till 1.200 dvs. till full bankapacitet.
1987-06-01 Invigning av hål 11-14 med förkortat hål 11. En 13-hålsbana för sällskapsspel och en 18-hålsbana för tävlingsspel definierades.
1989-03-12 Besiktning av hål 1-18. Den nya 18-hålsbanan togs sedan i bruk under försommaren.
1990-08-11 Invigning av 18-hålsbanan.
1991 - 1999 Teeningens första nummer ges ut. Fairwaybevattningen färdigställs. Stugbyn invigs och övertas senare av klubben. Klubben firar 30 års jubileum. Under åren arrangerades tre ”ABB Energy Golf Contest” där Lotta Neuman spelade tillsammans med inbjudna gäster, bl.a. Laura Davies som blev hedersmedlem i klubben. Klubben tar beslut om utbyggnad till 27 hål. Ny maskinhall med uppvärmd verkstadsdel står klar.
2000 - 2008 Nya bandelen invigs. Lotta Neuman slår första driven. F.d. PRO-byggnaden byggs om till reception och kansli. En miljögrupp bildas och klubben tilldelas SGF:s miljöpris. Restaurangen byggs ut med inglasad altan och en uteplats. Klubben fyller 40 år och stugbyn 10 år. ”Pay and play” spel införs på banan. Jesper Parnevik Camp och konfirmationsläger arrangeras på klubben. Medlemsantal ca 1.400.
2000-08-28 Invigning av hål 19-27. Gul, blå och röd 9-hålsslinga definierades.
2009 - 2013 Finspångs GK herrelitlag tar LagSM Brons. Risinge Stugby köper stugorna av kommun. Restaurangen byggs till med nya utrymmen för såväl matsal som tillverkning och förvaring, övervåningen används till restaurang-verksamheten. Shopbyggnaden övergår till att bli klubbhus och shopen integreras till receptionen, shopytan utvecklas med åren. Medlemslån övergår till spelrätter.
2010 Brons i LagSM för elitlaget herrar.
2011-01-01 Medlemslån byts ut till spelrätter.
2014 -  
2016-01-01 Bolagisering. Risinge Stugby AB, som dittills bedrivit uthyrning av fritidshus i anslutning till Finspångs Golfklubb, tar nu över klubbens personal och ansvaret för drift och skötsel av golfbaneanläggningen för klubben. Risinge Stugby AB ändrar då namn till Finspång Golf AB.