Golforganisationer

Nedan listas länkar till några viktiga golforganisationer.

Golfförbund

European Golf Association (EGA) är samordningsorgan för de nationella europeiska golfförbunden.

Svenska Golfförbundet (SGF) är ett specialidrottsförbund för golfsporten i Sverige.

Östergötlands Golfförbund (ÖGF) omfattar idag 20 golfklubbar med över 40.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna.

Golfregler

Fr.o.m. den 1 jan 2004 överfördes The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews ansvar och befogenheter att bestämma, tolka och fatta beslut i frågor som rör golfreglerna och amatörreglerna  till R&A Rules Limited.

R&A Rules Limited (R&A), St Andrews, Skottland och The United States Golf Association (USGA), Far Hills, New Jersey, USA, ansvarar tillsammans världsomspännande för spelet golf. Ansvaret omfattar att skriva och tolka Regler för golfspel samt Amatörreglerna.

I samarbetet med att ge ut dessa regler verkar R&A och USGA i skilda delar av världen. USGA ansvarar för att administrera reglerna i USA, dess territorier och Mexico, medan R&A, i samarbete med sina anslutna golforganisationer, har samma ansvar för alla andra delar av världen.