Medlemsformer 2021

Rätt till spel på banan regleras genom olika medlemsformer. Alternativen är: full spelrätt, begränsad spelrätt eller spel mot greenfee.

Utom då klubben har andra inbokade arrangemang gäller följande:

Senior GULD: Fullvärdig medlem - Full spelrätt (Endast 24 medlemmar)
Rätt till spel på alla slingor alla dagar. 
Du äger eller hyr ett spelrättsbevis. 
Utöver medlemskapet får du även: Årskort drivingrange, 4 grupplektioner, 10 ggr golfbil, 15% i shop, 10% i restaurangen, 6 st greenfeebiljetter.
I övrigt se, Fullvärdig Senior medlem.

Senior: Fullvärdig medlem - Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar.
Du äger eller hyr ett spelrättsbevis. 
Kan nyttja samarbetet med Bråviken.

Senior: Light - Begränsad spelrätt
Rätt till spel på alla slingor på vardagar.
Rätt till spel på röd slinga på helger, full greenfee på 18 hålsbanan.
Du äger eller hyr ett spelrättsbevis.

Senior: Prova på medlem år 1- Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar.
Du behöver ingen spelrätt.
Denna medlemsform kan du tillämpa om du ej har varit medlem i klubben de senaste 3 åren.

Senior: Prova på medlem år 2 - Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar.
Du behöver ingen spelrätt.
Denna medlemsform kan du tillämpa om du har varit prova på medlem år 1.

Senior: 21-25 år - Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar. 
Kan nyttja samarbetet med Bråviken.
Du behöver ingen spelrätt.

Senior: Studerande - Full spelrätt 
Rätt till spel på alla slingor alla dagar. 
Kan nyttja samarbetet med Bråviken.
Krav: Studerande till 100 %, CSN kort krävs.

Barn/Ungdom - Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar.
Du behöver inget spelrättsbevis.
Äldre junior 19-21 år, yngre junior 13-18 år och knatte -12 år.

Nybörjarmedlem - Spelrätt på vår röda slinga
I samband med nybörjarkursen så blir du nybörjarmedlem och kan då spela på vår röda slinga.

Passiv medlem/Greenfeemedlem - Spelrätt mot greenfee
Rätt till spel på alla slingor alla dagar mot greenfee.
Du behöver inget spelrättsbevis.
Vid ev. kö har du förtur till att bli aktiv medlem före en nyansökan.