Medlemsavgifter

  Medlemsformer Medl.avg Spelavg
  Senior Guld: Fullvärdig medlem, fodrar spelrättsbevis 600 kr 8.695 kr
* Senior: Fullvärdig medlem, fordrar spelrättsbevis  600 kr 4.395 kr
* Senior: Fullvärdig PLUS medlem, fordrar spelrättsbevis
(4.395 kr inräknas i Familj maxavgift)
600 kr 4.895 kr
* Senior: Light, fordrar spelrättsbevis. (Fritt spel på vardagar, röd slinga på helger) 600 kr 3.395 kr
* Senior: Prova på medlem år 1 600 kr 1.395 kr
* Senior: Prova på medlem år 2  600 kr 2.395 kr
  Senior: 21-25 år 600 kr 2.900 kr
* Studerande (100% studerande med CSN KORT) 600 kr 2.200 kr
* Äldre junior: 19-21 år 600 kr 1.305 kr
* Yngre junior: 13-18 år  0 kr 0 kr
* Knatte: -12 år 0 kr  
  Passiv/Greenfeemedlem 440 kr 55 kr
  Nybörjare 500 kr  
* Familj maxavgift tillkommer 9.300 kr
** Hyra av spelrättsbevis   1.500 kr
  Köp av spelrätt   1.000 kr
  Div övriga avgifter Avg  
*** Skåphyra underskåp 350 kr  
*** Skåphyra överskåp 300 kr  
  Skåp omklädningsrum, stort 145kr  
  Skåp omklädningsrum, litet 85kr  
       

 

*) Familj maxavgift avser spelavgift exkl medlemsavgift och omfattar markerade medlemskategorier.
Familj = max två seniorer + barn under 22 år, alla boende på samma adress.
**) Alternativ till köpt spelrättsbevis.
***) Aktiv medlem har förtur, passiv medlem i mån av tillgång

Tillägg för alliansen under säsong: 795:-

De olika medlemsformerna är beskrivna under Medlemsformer & allmän info.
Åldern avser det år man fyller oavsett när på året.

Medlemsavgiften går till klubben. Spelavgiften går till Finspångs Golf AB och ger spelrätt på banan. Spelavgiften inkluderar även en avgift till Svenska Golfförbundet som en supportavgift till GIT (Golfens IT-system).

Spelrättsbevis
Spelrättsbevis köpes i samband med att man blir medlem i klubben (senior 22 år o äldre). Ett alternativ till att köpa eget spelrättsbevis är att hyra för ett år i taget. 

Spelrättsbevisets nominella värde är justerat till 1.000 kr genom beslut på höstmötet 2014-11-27.

Samarbete med Bråvikens GK

Våra medlemmar (Senior eller Senior +) eller är juniorer, får nu spela fritt på Bråviken både tisdag och fredag. I vårt samarbete vill vi också slå ett slag för ökat tävlande och stärkt klubbliv, därför behöver samma kategorier av medlemmar inte betala greenfee när man spelar klubbtävlingar under säsongen 2019.

Klubbarna skall också marknadsföra varandras ”elittävlingar”, Finspång Open, som ingår i Oakley Touren och Bråviken Open, som är en av tävlingarna på Svenska Golftouren. Vi kommer bland annat att dela ut ett resepris till den spelare som får lägsta sammanlagda placeringen på de båda tävlingarna.

Klubbarna ska även planera och genomföra en ”Ryder cup” match mellan utvalda och uttagna spelare från de båda klubbarna.

Samarbetet kring drift, idrott och marknad fortsätter också och detaljer om detta återkommer vi till. Finspångs GK och Bråvikens GK har utvecklat sitt samarbete under golfsäsongen 2019.

Samanfattning av avtalet som tecknats:

Fritt spel (1 april- 31 okt)

  • FiGK fullvärdiga medlemmar spelar gratis på varandras banor två ggr i veckan, tisdagar och fredagar.
  • FiGK fullvärdiga medlemmar spelar även gratis på varandras tävlingar, endast startavgift erläggs.
  • Båda klubbarnas juniorer spelar fritt på varandras banor tisdag och fredag.