Medlemsansökan

Blankett för ansökan och uppgifter om medlemskap finns på kansliet och här på hemsidan. Ansökan lämnas/skickas till kansliet, som sedan skickar en faktura på aktuella avgifter som bekräftelse på att du blivit antagen. När fakturan är betald har du spelrätt på banan enligt det som gäller för sökt medlemsform.

Medlemsansökan