Bli medlem

Medlemskap
Blankett för ansökan och uppgifter om medlemskap finns på kansliet och här på hemsidan. Ansökan lämnas/skickas till kansliet som sedan skickar en faktura på aktuella avgifter, som bekräftelse på att du blivit antagen. När fakturan är betald har du spelrätt på banan enligt det som gäller för sökt medlemsform.

Spelrättsbevis
Till säsongen 2011 omvandlades alla depositioner till spelrättsbevis. Varje medlem fick ett eget spelrättsbevis. Spelrättsbeviset har ett nominella värdet som beslutas av medlemsmöte. Om man inte vill köpa, så kan man hyra ett spelrättsbevis. Se fliken "Medlemsavgifter.

Spelrätt och greenfee
Rätten till spel på banan för klubbens medlemmar regleras via olika medlemsformer. Detta ska markeras väl synligt på golfbagen med gällande bagbricka och i vissa fall även med en tag för betald greenfee. Spelare på banan, som bryter mot detta, kommer att avvisas ifrån banan.

Försäkring
Golfklubben är endast försäkrad för eventuella olycksfall på banan. Medlemmars personliga tillhörigheter omfattas därför inte. Skaffa dig därför en egen golfförsäkring.

Personuppgiftslagen
Uppgifter om medlemskap i Finspångs GK behandlas för att administrera medlemskapet och tävlingar.

Finspångs GK använder sig av Internet som hjälpmedel och anslagstavla. Start- och resultatlistor publiceras därför öppet på Internet samt på klubbens egna anslagstavlor. Medlem i klubben godkänner att hans/hennes namn och klubbtillhörighet publiceras på Internet i start- respektive resultatlistor genom klubben eller av dennes utsedda försorg.

Medlem som inte vill få sina personuppgifter publicerade på Internet ska meddela detta skriftligt till klubben eller själv gå in och markera det under fliken ”Min golf” via Golf.se. Kontakta klubben om du har några frågor i ämnet.