FROST PÅ BANAN

Vad gäller?


- Om gofbanan är stängd pga. frost avbokas starttiderna tills att banan öppnar igen. (STARTIDERNA FLYTTAS INTE FRAMÅT UTAN AVBOKAS).
Tänk på detta när ni bokar era tider.

Den första frosten är väldigt känslig då gräset fortfarande växer. Detta innebär att gräset fortfarande är fullt av vatten och vid frost bryts grässtråna av, resultatet blir svarta fotspår där någon gått eller svarta hjulspår där någon dragit sin vagn eller kört ett fordon.

Därför är det förbjudet att beträda golfbanan då det är frost och banan är stängd tills någon från banpersonalen/receptionen ger klartecken.
När banan är stängd gäller det hela banans område dvs. även puttinggreen, övningsområde/övningsgreener. NI är välkomna att använda rangen.

Kommentarer