Vad händer på banan i höst/vinter?

Bunker på hål 13 görs mindre
Höger bunker på hål 14 görs mindre
Vänster bunker på hål 5 läggs igen
Alla björkar runt puttinggreenen tas ner
Ställplatser för husbilar görs iordning

 

Kommentarer