Toaletter på banan

Jag tycker att klubben ska värna om medlemmarnas behov av fräscha toaletter ute på banan. Inte minst kvinnors behov. Helst skulle trevliga dass byggas. Om detta inte ryms i ekonomin så behöver befintliga  toaletter hållas rena från spindelväv etc och tömmas regelbundet. Det ska alltid finnas tvättvatten eller tvättgele tillgängligt. Säkra att toaletthusen står plant och stadigt.

Svinga lugnt!

Kerstin Forsman

Kommentarer