Styrelsens förslag till stadgändring på vårmötet

Här nedan finner ni styrelsens förslag på ändring av klubbens stadgar och hur stadgarna kommer se ut om förslaget röstas igenom på vårmötet