Bibädd

”Bibädden”,boplats för jordboende bin. Arbetet är ett samarbete mellan golfklubben och Länsstyrelsen. Senare i veckan skall växter planteras i jorden framför bibädden.
Bibädden är placerad vänster om 2:ans tee.

 

Kommentarer