Röd slinga öppen

Röd slinga är fortfarande öppen med ordinarie greener om det är frostfritt, annars spelar ni på proviskoriska greener.

Vintergreenfee: 150:- /dag

Kommentarer