Hål 10-18 (blå slinga) stänger from 19:e november

Röd slinga är fortfarande öppen med ordinarie greener om det är frostfritt, annars spelar ni på proviskoriska greener.

Vintergreenfee: 150:- /dag

Kommentarer