Övningsområden

Alla, oavsett medlemsskap eller tidigare erfarenheter, är välkomna till våra övningsområden för att träna slag på egen hand eller tillsammans med våra instruktörer.

På driving range tränar du med rangebollar från en bollautomat, som tar polletter och betalkort.
På övriga övningsområden tränar du med egna bollar.

Övningsgreener
Framför gårdsplanen ligger två greener för puttning samt en green för chippning.

- Övning sker med egna bollar. Rangebollar får ej användas på detta övningsområde.
- Lektion med klubbens instruktörer har företräde till övningsområdet.


Övningsområde för närspel
Till vänster om hål 10 ligger ett övningsområde för närspel mot en normal green med två sandbunkrar samt två greener av enklare utförande.

- Övning sker med egna bollar. Rangebollar får ej användas på detta övningsområde.
- Lektion med klubbens instruktörer har företräde till övningsområdet.
- Förbjudet att slå bollar då underhåll av området pågår.


Driving range

Inför säsongen 2022 så kommer vi byta betalsystem vilket kommer göra det mycket smidigare för er. Det kommer gå att betala med en biljett som ni köper i receptionen, betala med Swish eller köpa ett bollkort. Priserna kommer skilja sig om du köper bollkort eller väljer att betala med swish. Desto mer du slår juh billigare blir det, ni kommer kunna välja på tre olika typer av hinkar, 30,60 resp 90 bollar.

Som medlem blir det billigast att skaffa ett bollkort som fylls på med frivillig summa (minst 250 kr) som du sedan använder när du slår på rangen, skulle du vilja fylla på ditt kort med mera pengar gör du det direkt i automaten eller i recepetionen.

Vi kommer inte sälja några årskort.

Priser för bollar 2022. 

  Liten Hink Mellan Hink Stor Hink
Kontotyper/Kundgrupper Antal bollar Pris per boll Hinkpris Antal bollar Pris per boll Hinkpris Antal bollar Pris per boll Hinkpris
Ticket/Swish 30 1,3 39 60 1,1 66 90 1 90
Bollkort - Övriga 30 1 30 60 0,9 54 90 0,8 72
Bollkort - Medlem 30 0,83 25 60 0,8 48 90 0,7 63
Bollkort - Junior i träningsgrupp 30 0,415 12,5 60 0,4 24 90 0,35 31,50
Bollkort - Elit i träningsgrupp 30 0 0 60 0 0 90 0 0

Köp bollkort

Ladda med 300 kr få värde för 330 kr
Ladda med 750 kr få värde för 850 kr
Ladda med 1500 kr få värde för 1800 kr

Till vänster bakom restaurangen och receptionen ligger en driving range för långa slag. Du som ännu inte spelar golf får låna klubbor gratis.

- Övning sker med rangebollar från en bollautomat. Rangebollar får endast användas på driving range.
- Anläggningen har konstgräsmatta samt två instruktörsplatser under tak i studion.
- Möjligheter att slå från vanligt gräs finns nere till vänster på rangen.
- Många tydliga mål med avståndsmått finns att slå emot.
- Förbjudet att slå bollar då plockning/klippning av rangen pågår.
- Förbjudet att slå bollar över nätet.
- Om flagga är hissad vid Naturskyddsföreningens hus bakom rangenätet, så betyder det att människor är på tomten. Det är då absolut förbjudet att slå bollar som riskerar att hamna där.