Övningsområden

Alla, oavsett medlemsskap eller tidigare erfarenheter, är välkomna till våra övningsområden för att träna slag på egen hand eller tillsammans med våra instruktörer.

På driving range tränar du med rangebollar från en bollautomat, som tar polletter och betalkort.
På övriga övningsområden tränar du med egna bollar.

Övningsgreener
Framför gårdsplanen ligger två greener för puttning samt en green för chippning.

- Övning sker med egna bollar. Rangebollar får ej användas på detta övningsområde.
- Lektion med klubbens instruktörer har företräde till övningsområdet.


Övningsområde för närspel
Till vänster om hål 10 ligger ett övningsområde för närspel mot en normal green med två sandbunkrar samt två greener av enklare utförande.

- Övning sker med egna bollar. Rangebollar får ej användas på detta övningsområde.
- Lektion med klubbens instruktörer har företräde till övningsområdet.
- Förbjudet att slå bollar då underhåll av området pågår.


Driving range
Till vänster bakom restaurangen och receptionen ligger en driving range för långa slag. Du som ännu inte spelar golf får låna klubbor gratis.

- Övning sker med rangebollar från en bollautomat. Rangebollar får endast användas på driving range.
- Anläggningen har konstgräsmatta samt två instruktörsplatser under tak i studion.
- Möjligheter att slå från vanligt gräs finns nere till vänster på rangen.
- Många tydliga mål med avståndsmått finns att slå emot.
- Förbjudet att slå bollar då plockning/klippning av rangen pågår.
- Förbjudet att slå bollar över nätet.
- Om flagga är hissad vid Naturskyddsföreningens hus bakom rangenätet, så betyder det att människor är på tomten. Det är då absolut förbjudet att slå bollar som riskerar att hamna där.