Onsdagsgruppen

Onsdagsgruppens idé är att skapa och underhålla en välkomnande, naturskön och väl spelbar bana för medlemmar och gäster genom eget arbete.

Vi samlas onsdagar kl. 08.00 framför omklädningshuset där representant från bankommittén delar ut dagens arbetsuppgifter. Arbetsredskap för gruppens arbete förvaras i lilla garaget intill omklädningshuset.

Onsdagsgruppen jobbar från 08.00 till 12.00. Klubben bjuder på fika i halvtid. Har man deltagit 4 gånger får man vara med på höstens kommittéresa till annan bana. Deltar man minst 8 gånger får man ytterligare förmåner. En närvarolista finns uppsatt i lilla garaget där deltagarna markerar sin närvaro.

Vår flitiga grupp har nu gjort en massa nyttiga arbetsinsatser på vår bana. Gruppen består till största delen av klubbens seniorer, men alla övriga klubbmedlemmar är lika välkomna. Vi hoppas att det finns ännu fler som vill ansluta sig till gruppen. 

Arbetsuppgifter

Några typiska arbetsuppgifter det senaste året:

  • Sätta upp och underhålla elstängsel runt hål 1-18 mot vildsvin.
  • Röja gräs utefter elstängslet.
  • Tvätta och måla teeskyltar, broar, träräcken och staket.
  • Reparera möbler på uteserveringen och i stugbyn.
  • Rensa bort ogräs i klubbhusområdet och stugbyn.
  • Städa och underhålla rangeområdet.
  • Rensa bort gräs från avståndsmarkeringar och sprinkler på banan.
  • Kratta gården.
  • m.m.