Banguide

I banguiden är bilderna märkta 1-9 för röd slinga, men på banan är motsvarande teeskyltar märkta 19-27.