Bankommittén

Ordförande
Mattias Johansson 

Övriga ledamöter
Ingbritt Johansson
Marita Johansson
Henrik Eriksson
Rickard Saranpää

 Kommitténs uppgifter

- Tillvarata medlemmars ideér och synpunkter.
- Ta fram förslag på skötsel- och åtgärdsplan tillsammans med greenkeepern.
- Tillsammans med greenkeepern föreslå till styrelsen investeringar till banan.
- I samråd med tävlingskommittén ansvara för att banan är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.