Lokala Regler och föreskrifter

Ändringar 2017

Den nya lokala regeln A.8 Boll som oavsiktligt rubbas på green har tillkommit. 

Tävlingsbestämmelsen B.1.12 Tee i handicaptävling är ändrad.
Alternativet att spela från röd tee är borttaget för herrar 75+.
Herrar 75+ ska nu spela från gul tee i klubbens tävlingar om inte annat gäller för en viss tävling.

Kommentarer

För gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150 meter till mitten av green,  gäller sedan 2016 den generella definitionen för hindrande föremål enligt följande.

Ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål, om det kan flyttas utan orimlig ansträngning utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada. Annars är det ett oflyttbart hindrande föremål. (Regel 24 samt Regler Avsnitt II - Definitioner) 

Den definitionen gäller för alla banmarkeringar på banan med undantag för följande föremål.

Föremål, som definierar och identifierar out of bounds, är inte hindrande föremål och anses vara fasta. Dessa föremål medger ej lättnad och får ej flyttas eller tas bort. (Regler Avsnitt II - Definitioner)