Seniorkommittén

Ordförande
James (Jim) Anderson 072-5731649

Övriga ledamöter
Lennart Axelsson 0122-291 34
Ragnar Danielsson 0122-184 25
Tage Johansson 0122-109 96
Bo Lindgren 0122-411 10
Agneta Ohlin 0122-154 90

Kommitténs uppgifter

- Tillvarata seniorernas intressen för åldersklasserna D50, H55 och uppåt.
- Hålla kontakt med distriktets/regionens seniorledare.
- Tillsätta lagledare till de olika åldersklasserna i seriespelet.