Valberedning

Valberedning:
Bengt Andersson - sammankallande
Marianne Axelsson
Tomas Hellqvist
Robert Järvinen - styrelsens representant