Styrelse för Finspångs Golfklubb och Finspång Golf AB

Enligt Årsmöte 2017-03-30 (styrelsen ska inom sig utse befattningshavare)

Ordförande 
Ulrik Bergmark (vald, 1 år kvar)

Vice ordförande
Kjell Abrahamsson (omval, 2 år)

Sekreterare
Ove Gustafsson (adjungerad)

Kassör
Ulrika Johansson (omval, 2år) 

Övriga ledamöter
Josefine Ersman Andersson (vald, 1 år kvar)
Göran Karlsson (fyllnadsval, 1 år)
James Anderson (nyval, 2 år)
Solveig Prahl (nyval, 2 år)

Suppleanter
Fredrik Eriksson (vald, 1 år kvar)
Robert Järvinen (omval, 2 år)

Revisorer
Mats Rosenqvist, Grant Thornton (omval, 1 år)
Anders Svensson (vald, 1 år)

Revisors suppleant
Åsa Nyström, lekmannarevisor (omval, 1 år)