Styrelse för Finspångs Golfklubb och Finspång Golf AB

Styrelse

Enligt Årsmöte 2018-03-27 (styrelsen utser befattningshavare inom sig)

Ledamöter

Ordförande

Ulrik Bergmark
Vald 2017, 2år

Vice ordförande

James Anderson
Vald 2017, 2 år

Sekreterare

Ove Gustafsson
Vald 2018, 2 år

Kassör

Ulrika Johansson
Vald 2017, 2 år

Ledamot

Ann-Charlott Almqvist
Vald 2018, 2 år

Ledamot

Josefine Ersman
Vald 2017, 2 år

Ledamot

Göran Karlsson
Vald 2018, 2 år

Suppleant

Fredrik Eriksson
Vald 2017, 2 år

Suppleant

Robert Järvinen
Vald 2018, 2 år

Revisorer

Mats Rosenqvist, Grant Thornton, vald 2018, 1 år
Anders Svensson, vald 2018, 1 år

Revisors suppleant

Åsa Nyström, lekmannarevisor, vald 2018, 1 år

Valberedning

Bengt Andersson, vald 2018, 1 år - sammankallande
Marianne Axelsson, vald 2018, 1 år
Thomas Hellqvist, vald 2018, 1 år