Organisation

Finspångs Golfklubb

Finspångs Golfklubb bedriver golfverksamhet och har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Skötsel och drift av golfanläggningen har sedan 2016 flyttats över till det helägda dotterbolaget Finspång Golf AB.

Finspångs Golfklubb är en ideell förening stiftad 1965 och med hemort i Finspång.
Stadgarna fastställdes av höstmöte 2010-11-25 och har senare reviderats vid årsmöte 2016-03-31 och årsmöte 2018-03-27.

Finspång Golf AB

Bolaget Risinge Stugby AB har tidigare bedrivit uthyrning av fritidshus i anslutning till Finspångs Golfklubb. Från och med 2016-01-01 övertog bolaget även skötsel och drift av golfbaneanläggningen för Finspångs Golfklubb. Bolaget ändrade då namnet till Finspång Golf AB.