Vagnbodarna ska städas. Allt utanför förvaringsskåpen kommer att kastas efter den 15/5

Vagnbodsutrymmena kommer att städas.
Allt som finns utanför förvaringsskåpen kommer att kastas efter den 15 maj 2018.
Bankommitten

Kommentarer