Röd slinga, hål 19-27, är öppen för spel.

Röd slinga (hål 19-27) öppen för spel.Tidsbokning fr.o.m. den 3 april.

GREENERNA ÄR NYKLIPPTA!

Banan stängd vid frost

Vid frost är hela banan avstängd tills klartecken ges från personalen.

Första frostnätterna är alltid gräset mer känsligt innan det hinner vänja sig och förbereda sig för vintern.

Det som händer om man går på frosten är att det finns vatten kvar i gräsplantan som är fruset och iskristallerna skär sönder växtcellerna och plantan dör och fotspår och vagnspår blir svarta, i värsta fall sitter skadorna kvar in i maj innan det läker.

Så snälla respektera avstängning vid frost!

Senare när stabil tjäle bildats kan vinterbanan öppnas.

Kommentarer

Fler artiklar