Medlemsformer

Rätt till spel på banan regleras genom olika medlemsformer. Alternativen är: full spelrätt, spel endast vardagar, spel endast på 9-hålsbanan eller spel mot greenfee.

Utom då klubben har andra inbokade arrangemang gäller följande:

Senior: Fullvärdig medlem - Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar.
Du äger eller hyr ett spelrättsbevis. 

Senior: Fullvärdig PLUS medlem - Full spelrätt
Du betalar en förhöjd avgift som ger dig full spelrätt på 4 banor,
omfattande Finspångs GK, Mjölby GK, Motala GK och Vreta Kloster GK.
I övrigt, se Fullvärdig medlem.

Senior: Vardagsmedlem - Begränsad spelrätt
Rätt till spel på alla slingor på vardagar.
Rätt till spel på alla slingor på lör, sön, helg mot halv dagsgreenfee.
Du äger eller hyr ett spelrättsbevis.

Senior: 9-hålsmedlem - Begränsad spelrätt
Rätt till spel på 9-hålsbanan alla dagar.
Rätt till spel på 18-hålsbanan alla dagar mot halv dagsgreenfee.
Du äger eller hyr ett spelrättsbevis.

Senior: Nybörjare - Begränsad spelrätt
Rätt till spel på 9-hålsbanan alla dagar.
Rätt till spel på 18-hålsbanan alla dagar mot halv dagsgreenfee.
Du behöver inget spelrättsbevis.
Denna medlemsform gäller endast samma säsong som golfutbildningen påbörjats.

Junior - Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar.
Du behöver inget spelrättsbevis.
Fritt spel alla dagar även på Mjölby GK, Motala GK, Tranås GK och Vreta Klosters GK.
Äldre junior 19-21 år, yngre junior 13-18 år och knatte -12 år.

Greenfeemedlem - Spelrätt mot greenfee
Rätt till spel på alla slingor alla dagar mot greenfee.
Den första bokningen är gratis.
Du behöver inget spelrättsbevis.

Passiv medlem - Ingen spelrätt
Ingen spelrätt, men möjlighet till Pay&Play på RÖD slinga hål 19-27 alla dagar mot greenfee.
Passiv medlem är medlem i klubben, men saknar spelrätt. 
Vid ev. kö har du förtur till att bli aktiv medlem före en nyansökan.