Planering

Bankommittens förslag till förbättringar under säsongen 2017 samt kommitténs 5-årsplan under åren 2017-2021.

Förbättringar 2017

Bankommittens förslag till förbättringar under säsongen 2017.

Generellt
Sätta plattor och fasta bänkar vid tee för hål 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16 och 17.
Byte av banmarkeringspinnar från trä till aluminium på hål 1-27.

Hål 1
Ta ner popplar (höstarbete).

Hål 2
Ta bort fairwaybunkrar.

Hål 3
Plantering av ytterligare träd.

Hål 4
Korrigera outmarkeringar.

Hål 5
Förbättra vägen förbi tee.

Hål 6
Sätta bänk med bord bakom vit tee. Rensa för bättre utsikt.

Hål 7
Dränera området vid gul/vit tee. Rensa sly för bättre sikt vid diket intill röd tee.

Hål 9
Flytta outmarkeringar från skogen till vänster.

Hål 12
Justera trappan till röd tee. Ta bort alträd vid bäcken.

Hål 13
Justera outmarkeringar vänster.

Hål 15
Se över klockan vid tee 15. Ta bort flera aspar bakom green.

Hål 17
Justera området där tallar tagits bort.

 

Förbättringar 5-årsplan 2017-2021

Bankommittens förslag till förbättringar under de närmaste 5 åren.

Generellt
Arbeta för att kunna åstadkomma orange tee under perioden.

Gul banslinga hål 1-9

Hål 1
Startkuren tas bort och vit tee byggs rakt bakom gul tee. En puttinggreen byggs där nuvarande vit tee ligger. Ta ner flera popplar samt börja plantera ersättningsträd. Ersätta stockarna runt området för nuvarande vit tee med marksten/kantsten.

Hål 2
Ta bort den ena fairwaybunkern. Ev. en ny greenbunker till höger eller bakom green. Hålla rent från sly i backen till höger.

Hål 3
Sätta plattor och fast sittbänk vid tee. Plantering av ytterligare träd närmare green. Sköta om befintliga träd. Större greenrenovering för att minska lutningen och få flera möjligheter till flaggplacering.

Hål 4
Sätta plattor och fast sittbänk vid tee. Hålla rent från sly i slänten till höger i dalen. Korrigera outmarkeringar till vänster och bakom green. Nytt försök att plantera träd på kullen mot hål 5.

Hål 5
Förbättra vägen från green 4 till tee 5 och vidare mot röd tee 5. Sätta plattor och fast sittbänk vid tee. Ytterligare plantering för att förhindra genväg från green 4.

Hål 6
Installera bänk med bord på gul/vit tee. Gallra bakom tee för bättre utsikt. Sätta plattor och fast sittbänk vid röd tee. Större greenrenovering. Ev. förlänga greenen bakåt för att få den plattare och erhålla fler möjligheter till flaggplacering. Greenbunkrarna bör flyttas med. Underhålla dammen. Ev. stensätta kanten mot banan.

Hål 7
Förbättra vägen från green 6 till tee 7. Dränera området vid gul/vit tee. Slyrensa till vänster vid och i diket. Sköta om bron. Slyrensa i dungarna på båda sidor fairway samt se till sidovattenhindren. Försöka utöka greenområdet närmare bunkrarna.

Hål 8
Renovera vattendammarna.

Hål 9
Flytta outmarkeringar närmare gångvägen. De står nu i skogen. Större greenrenovering för att erhålla mindre lutning på greenytan.

Blå banslinga hål 10-18

Hål 10
Sätta plattor och fast bänk vid tee. Större sopbehållare vid tee. Plantera några flera träd utmed övningsområdet. Fontain i dammen. Hålla dammen ren mot greenkant.

Hål 11
Plantera några tallar i tjockruffen till höger som kan fungera som riktmärken. Plantera hinder för genväg mot tee 12. Greenbunkrarna för långt från greenytan. Slyrensning till höger om fairway.

Hål 12
Sätta plattor och fast bänk vid tee. Bygga om trappan till röd tee. Ta bort alträd som skymmer sikt då boll går vänster vid bäcken. Justera markeringar. Slyrensning.

Hål 13
Hålla rent i backen till höger. Justera outmarkeringar vänster om green.

Hål 14
Sätta plattor och fast bänk vid tee. Se över klockan vid väg mot tee 15. Hålla rent i slänter och dungar.

Hål 15
Underhålla dammen. Installera fontain i dammen. Rensa bort flera aspar bakom green.

Hål 16
Sätta plattor och fast bänk vid tee.

Hål 17
Sätta plattor och fast bänk vid tee. Justera området där tallarna tagits bort så att mua kan tas bort. Återkommande slyrensning.

Hål 18
Återkommande tillsyn av träden mellan hål 18 och 10. Justera outmarkering till vänster. Den högra främre fairwaybunkern förlängs eller flyttas mot green. Se över dräneringen framkant green.

Röd banslinga hål 19-27

Hål 19-27
Bankommitten har ännu inte gjort någon förbättringsplan för hål 19-27, men hålen kommer tills vidare att hållas på nuvarande nivå genom löpande underhåll.