Utfört arbete tom 2013

Onsdagsgruppen har bestått av ett 20-tal medlemmar under de två första åren. Av dessa har ett 10-tal medlemmar varit väldigt flitiga. Ett stort tack till alla som deltagit. Onsdagsgruppen återstartar 2014 med nya krafter och förhoppningsvis nya medlemmar. Det finns alltid något att göra för alla.

Arbetsuppgifter utförda av onsdagsgruppen under 2012-2013:

Målningsarbeten

Samtliga teeskyltar på hål 1-27 samt 3 informationstavlor vid klubbhusområdet har målats om. På dessa har dessutom takteglet tagits ned och rengjorts från mossa och skräp. Reklamskyltar har rengjorts. Omklädningsbyggnaden har målats om (rödfärgats) samt vindskivor, knutar, entré och fönster har vitmålats. Takteglet har rengjorts från mossa och skräp. ”Lilla traktorgaraget” har rödfärgats samt vindskivor bytts ut och vitmålats tillsammans med knutar och fönster. Dörrarna har målats svarta.

Arbeten vid huvudbyggnaden
- Entrén rengjorts, grund- och vitmålats.
- Staketet på uteserveringen skrapats, grund- och vitmålats.
- Vid lastbryggan har fasad och räcke grund- och vitmålats.
- Grunden till handikappsrampen vid entrén har stabiliserats.

Arbeten vid och kring klubbhusområdet
- Rabatter har rensats regelbundet (noggrant utfört av Anjan).
- Ogräs har även rensats på grusgården.
- Rensat och städat kring utslagsmattorna vid rangen.
- Rensat rabatter och häckar vid stugbyn.

Arbeten på banan
- Under 2011-2012 togs samtliga banmarkeringar in på hål 1-18 (vita, röda och gula)
  för ommålning och därefter sattes de ut igen.
- Ett antal gånger har samtliga tees på par-3 hålen lagats.
- Rensning av avståndsmarkeringar på samtliga hål.
- Lagning av uppslagen torv på fairway.
- Ommålning och lagning av befintliga träbroar ( 5 st ).
- Dammen på hål 15 har rensats från grönalger vid fem tillfällen.
- Justerat bangränser på bland annat hål 22.
- Sågat ned träd och grenar vid tee 9.

Övrigt
- Städat ”lilla traktorgaraget” och kört diverse skräp/skrot till soptippen.
- Iordningställt plats för soptunna vid restaurangens lastbrygga.
- Bord och stolar till restaurangens uteservering har lagats/målats.
- Plank vid 9:ans green mot verkstadsbyggnaden har rödfärgats.
- Personalparkeringen har iordningställts med betongblock, plank samt skyltar.
- Gjort låda för laddare till golfbilarna vid kansli.
- Dragit el till laddarna.
- Trappa har byggts vid hål 12.
- Räfsat löv på hål 1och 9 inför hösttouren.
- Bord och stolar till uteserveringen har ställts in.
- El har dragits till markiser på uteserveringen.
- Larm har kopplats för frysrum i köket.
- Belysning i trappa i maskinhall.
- Kört diverse skräp från ladan till soptippen.