Utfört arbete 2015

Den 19 mars 2015 träffades 19 intresserade medlemmar för planering av onsdagsgruppens kommande arbetsuppgifter. Onsdagsgruppen har sedan utfört följande arbeten under säsongen:

- Arbeten med rensning av ogräs på gården framför klubbhus, restaurang, omklädningsrum samt vid utslagsplatser på ranch. Bl.a har bunkerkrattemaskin använts för uppluckring av grusytorna. Detta arbete har utförts flera gånger under säsongen.
- Målningsarbeten på stugorna. Alla stugor är nu rödfärgade.
- En del vitmålning återstår.
- Målningsarbeten har även gjorts på restaurangbyggnaden och gamla shopen.
- Reparerat och målat trädgårdsmöbler till uteserveringen.
- Kört ut trädgårdsmöblerna till uteserveringen.
- Allmän uppsnyggning av stora parkeringen – ogräsrensning.
- Lagt slipers utmed tee 16.
- Rensat skräp utmed infarten och hålen 19, 20 och 21.
- Trimningsarbeten på banan runt tees och greenområden samt rensning runt sprinklerlock.
- Rensat övningsgreenerna från tistel och övrigt ogräs vid minst 2 tillfällen under säsongen.
- Arbeten med avloppsbrunn.
- Diverse elarbeten med bevattningssystemet efter åsknedslag.
- Rensning av sly, träd och buskar på stora delar av banan, bl.a. mellan hål 3 och 4, mellan hål 4 och 5, till vänster om hål 13 och mellan hål 13 och 14.
- Översyn och komplettering av banmarkeringar.
- Flyttat postlådor.
- Satt ut trädgårdsmöbler till stugbyn.
- Bytt TV i stuga 9.
- Reparerat lås till klubbhuset.
- Ogräsrensning i stugbyn.
- Städat lilla garaget.
- Kört skräp och kasserad elektronik till återvinningscentral.
- Kört bord och stolar till vinterförvaring i ladan.
- Monterat ned inredning, flyttat möbler och städat i båda omklädningsrummen.
- Diverse andra arbetsuppgifter som kanske ramlat ur minnet.
   


Stort tack till alla som härmed gjort en fin insats för vår klubb.