Utfört arbete 2014

Onsdagsgruppen har i år bestått av 19 personer som tillsammans har gjort 245 ”mantillfällen”, dvs ca 850 arbetstimmar.

Arbeten kring klubbhus, restaurang, ranchen
- Byggt upp och färdigställt muren kring blodrönnen, stensatt innanför muren, monterat upp spotlight
  (uppskattningsvis ca 40-50 tim arbete).
- Rensat ogräs i blomsterlister och på gården.
- Lagt stenplattor vid klubbhuset för golfvagnuppställning.
- Höjt upp trapp vid café/servering samt målat trappen.
- Målning av räcke vid serveringen.
- Lagning och målning av stolar och bord vid serveringen.
- Satt upp ett plank mellan restaurangens varuintag mot serveringen.
- Plockat ut och in bord och stolar vid serveringen från/till vinterförvaring.
- Monterat nytt underlag för anslagstavlan vid klubbhuset.
- Lagat räcke samt målat vid lilla klubbhuset (f.d shopen).
- Iordningställt efter grävningsarbeten för bredband.
- Monterat ned samtliga Siemens reklamskyltar på ranchen.
- Torvat upp och lagt konstgräs på ranchen.
- Satt upp skyltar ”Cafe”.
- Grusat ytor runt klubbhuset.
- Målat på framsida restaurang.
- Monterat ned ställning för nät vid studio.
- Monterat eluttag för fiberanslutning.

Banan
- Röjt och räfsat löv inför säsongsstarten. Främst på hål 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18.
- Iordningställt efter flytt av tee-skyltar på hål, 7, 12, 13 och 26.
- Röjning och trimningsarbeten på i stort sett samtliga hål, speciellt hål 1, 3 och 5.
- Satt dit avståndsmarkeringar på samtliga tee hål 1-18 samt hål 19-22.
- Rensat dammen från alger på hål 15 vid två olika tillfällen.
- Målat broar.
- Tagit bort ”döda” träd.
- Rensat sprinklerlock samt vita, gula och röda av ståndsmarkeringar på samtliga hål (1-27).
- Lagat tee, speciellt på par-tre hålen.
- Korrigerat bangränser, bl.a. hål 1, 9 13 .
- Målat tornet på hål 17.
- Slagit sly längs hål 11.
- Fyllt grus och snyggat till runt teeskyltar.
- Skurit runt sprinklerlock och avståndsmarkeringar.
- Kopplat in pump för fontain i dammen hål 10.
- Plockat svamp i greener.
- Kört in bänkar hål 10 -27.

Stugbyn
- Montage av elelement.
- Rensat samtliga stuprännor och de flesta taken på samtliga stugor.
- Lagat betongplintar vid förrådet/soptunnorna,samt på tre stugor.
- Tvättat det vita på förrådet med högtryck samt även målningsarbeten på förrådet.
- Målat alla entretrappor i stugbyn.
- Skruvat fast lös inredning i badrummen.

Övrigt
- Målat om de stora skyltarna vid ”Y-korset”, rödfärgat, vitmålat och rengjort takteglet.
- Ev. ytterligare arbeten, som vid detta skrivtillfälle har fallit i glömska.