Onsdagsgruppen

Onsdagsgruppens idé är att skapa och underhålla en välkomnande, naturskön och väl spelbar bana för medlemmar och gäster genom eget arbete.

Vi samlas onsdagar kl. 08.00 framför omklädningshuset där representant från bankommittén delar ut dagens arbetsuppgifter. Arbetsredskap för gruppens arbete förvaras i lilla garaget intill omklädningshuset.

Onsdagsgruppen jobbar från 08.00 till 12.00. Klubben bjuder på fika i halvtid. Har man deltagit 4 gånger får man vara med på höstens kommittéresa till annan bana. Deltar man minst 8 gånger får man ytterligare förmåner. En närvarolista finns uppsatt i lilla garaget där deltagarna markerar sin närvaro.

Vår flitiga grupp har nu gjort en massa nyttiga arbetsinsatser på vår bana. Gruppen består till största delen av klubbens seniorer, men alla övriga klubbmedlemmar är lika välkomna. Vi hoppas att det finns ännu fler som vill ansluta sig till gruppen.

Ansvarig: Kjell Abrahamsson, 070 5600629

Arbetsgrupp

Lista på medlemmar, som deltagit i Onsdagsgruppens arbeten det senaste året. Hjälp till och utöka listan. Du behövs, det finns mycket att göra.

Kjell Abrahamsson, Jan-Åke Axelsson, Lennart Axelsson, Anjan Carlsson, Sören Claesson, Ragnar Danielsson, Stellan Ekstrand, Åke Höglund, Staffan Ingebrand, Göran Johansson, Marita Johansson, Tage Johansson, Bo Lindgren, Lars Lindgren, Kristina Nilsson, Jari Nyqvist, Rolf Lindström, Torbjörn Lundgren, Thomas Torkeli.