Onsdagsgruppen

Onsdagsgruppens idé är att genom ideellt arbete utföra uppgifter, som bidrar till en välkomnande, naturskön och väl spelbar bana för medlemmar och gäster.

Vi samlas onsdagar kl. 08.00 framför omklädningshuset där representant från bankommittén delar ut dagens arbetsuppgifter. Arbetsredskap för gruppens arbete förvaras i lilla garaget intill omklädningshuset.

Onsdagsgruppen jobbar från 08.00 till 12.00. Klubben bjuder på fika i halvtid. Har man deltagit 4 gånger får man vara med på höstens kommittéresa till annan bana. Deltar man minst 8 gånger får man ytterligare förmåner. En närvarolista finns uppsatt i lilla garaget där deltagarna markerar sin närvaro.

Vår flitiga grupp har nu gjort en massa nyttiga arbetsinsatser på vår bana. Gruppen består till största delen av klubbens seniorer, men alla övriga klubbmedlemmar är lika välkomna. Vi hoppas att det finns ännu fler som vill ansluta sig till gruppen.

Ansvarig: Kjell Abrahamsson, 070 5600629

Lista på medlemmar, som deltagit i Onsdagsgruppens arbeten genom åren. Hjälp till och utöka listan. Du behövs, det finns mycket att göra.

Kjell Abrahamsson (ansvarig)
Rune Adolfsson, Jan-Åke Axelsson, Lennart Axelsson, Anjan Carlsson, Magnus Carlsson, Sören Claesson, Ragnar Danielsson, Sven Eliasson, Ingrid Hagström, Thord Höglander, Åke Höglund, Göran Johansson, Tage Johansson, Hans-Åke Karlsson, Bo Lindgren, Lars Lindgren, Rolf Lindström, Torbjörn Lundgren, Agneta Ohlin, Lars Ohlin, Kent Rundgren, Sven Sundkvist, Thomas Torkeli, Göran Åberg, Öystein Östensen, m.fl.